Sídlo společnosti:

Sídlo naší firmy se nachází v obci Stará Ves, kterou najdete v těsné blízkosti města Rýmařov na Severní Moravě v okrese Bruntál.

   
 

Kontakty:
KATR s.r.o.
Potočná 334/5          www.katr.cz
795 01 Stará Ves
GPS:49°57'31.680"N, 17°14'20.429"E
Telefon: +420 554 230 811
Fax: +420 554 230 800
GSM brána:  
Email:
 
sekretariat@katr.cz
 
Certifikace
 

Systém C-o-C

Stanovuje požadavky na řízení organizace při ověřování spotřebitelského řetězce v rámci PEFC (Pan European Forest Certification Council). Cílem spotřebitelského řetězce je vytvořit informační vazbu mezi surovinou použitou v lesním produktu a původem této suroviny. Rostoucí počet spotřebitelů hledá důkazy o environmentálně šetrných podnikatelských praktikách a požaduje od dřevozpracujícího průmyslu opakované ujištění a důkaz, že použité dřevo pochází ze zdrojů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem, že dřevo nepochází z nelegální těžby, jako např. z těžby v lesních oblastech s těžbou přísně zakázanou zákonem nebo kde je plánován zákonný zákaz těžby, a že dřevní surovina není zatížena žádnými břemeny, či právy třetích osob a byla vytěžena a získána výhradně na území ČR v souladu s platnými právními předpisy.

KATR a.s. jako společnost zahrnutá v systému C-o-C má vytvořeny podmínky pro příjem (nákup dřevní suroviny, její zpracování a prodej tak, aby svým zákazníkům dokázala poskytnout spolehlivou a důvěryhodnou informaci o původu suroviny nebo výrobku z ní vyrobeném.

Surovina nebo výrobek může být označen logem PEFC a dle požadavků zákazníka i příslušným prohlášením o výrobku. Systém v naší společnosti je zaveden v souladu s požadavky CFCS a směrnicí pro ověřování spotřebitelského řetězce dřeva v České republice v platném znění a novel.

Vedení společnosti KATR s.r.o. tímto sděluje svůj závazek uplatňovat a udržovat požadavky spotřebitelského řetězce dřeva v souladu s uvedenou normou. Vedení je připraveno dodávat svým zákazníkům maximální množství certifikované suroviny.

 

C-o-CISO 9001ISO 14001

 

 

 

Integrovaný systém řízení(ISŘ)

 

ve společnosti KATR a.s. je zaměřen na řízení jakosti   (QMS – v souladu s normou ISO 9001:2008) environmentu     (EMS -  v souladu s normu ISO 14001:2005) a bezpečnosti práce a požární ochrany (SM BOZP – v souladu s normu OHSAS 18001:2008).

            Cílem naší společnosti je  provádět těžební a pěstební činnosti, včetně souvisejících služeb takovým způsobem, aby byly při efektivním využití sil a prostředků optimálně uspokojeny požadavky a očekávání stávajících i budoucích zákazníků na kvalitu produktů, s minimálním dopadem výroby na životní prostředí a při zachování bezpečných pracovních postupů.

 

            Pro naplnění požadavků chceme maximálně využit znalostí a zkušeností svých pracovníků, podnětů zákazníků, dodavatelů i poznatků vědy a techniky.

 

            V souladu s tímto cílem a strategickým plánem rozvoje společnosti  si stanovilo vrcholové vedení Politiku ISŘ:

 

Politika ISŘ

 

Systém QMS a EMS je zaveden pro středisko lesní výroby, dopravní a manipulační sklad a ústředí. Systém SM BOZP je zaveden pro středisko lesní výroby.

Webmaster těchto stránek